חבילות לשדרוג האירוע

צרו הזמנה דיגיטלית בחינם ובחרו בחבילות לשדרוג האירוע כדי לנהל בצורה קלה ויעילה את האירוע שלכם. רכישה מהירה ומאובטחת.

חינם
0
הזמנה דיגיטלית
שליחה ידנית בווטצסאפ ללא הגבלה
הצהרת בריאות דיגיטלית
תזמונים אוטומטיים לשליחת הזמנות / סבב נוסף / תזכורות / מספר שולחן / תודות (לפי יתרת ההודעות בחשבון)
עד 100 (לחתונה) / 50 (לשאר סוגי האירועים) אישורי הגעה לצבירה מהאורחים
30 הודעות SMS מתנה
צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה
סידורי הושבה דיגיטליים
אישורי הגעה טלפוניים
בסיסי
49
הזמנה דיגיטלית
שליחה ידנית בווטצסאפ ללא הגבלה
הצהרת בריאות דיגיטלית
תזמונים אוטומטיים לשליחת הזמנות / סבב נוסף / תזכורות / מספר שולחן / תודות (לפי יתרת ההודעות בחשבון)
צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה
סידורי הושבה דיגיטליים
הודעות SMS
אישורי הגעה טלפוניים
חבילה מחיר
צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה ₪49
דיגיטלי
החל מ-₪69
הזמנה דיגיטלית
שליחה ידנית בווטצסאפ ללא הגבלה
הצהרת בריאות דיגיטלית
תזמונים אוטומטיים לשליחת הזמנות / סבב נוסף / תזכורות / מספר שולחן / תודות (לפי יתרת ההודעות בחשבון)
צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה
סידורי הושבה דיגיטליים
הודעות SMS לשליחה
אישורי הגעה טלפוניים
חבילה מחיר
150 הודעות SMS + צבירה ללא הגבלה ₪69
300 הודעות SMS + צבירה ללא הגבלה ₪89
500 הודעות SMS + צבירה ללא הגבלה ₪119
800 הודעות SMS + צבירה ללא הגבלה ₪169
1,000 הודעות SMS + צבירה ללא הגבלה ₪199
2,000 הודעות SMS + צבירה ללא הגבלה ₪329
ראש שקט
החל מ-₪250
הזמנה דיגיטלית
שליחה ידנית בווטצסאפ ללא הגבלה
הצהרת בריאות דיגיטלית
תזמונים אוטומטיים לשליחת הזמנות / סבב נוסף / תזכורות / מספר שולחן / תודות
צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה
סידורי הושבה דיגיטליים
הודעות SMS לשליחה
אישורי הגעה טלפונים
חבילה מחיר
עד 100 רשומות ₪250
עד 150 רשומות ₪365
עד 200 רשומות ₪480
עד 250 רשומות ₪585
עד 300 רשומות ₪690
עד 350 רשומות ₪785
עד 400 רשומות ₪880
עד 450 רשומות ₪965
עד 500 רשומות ₪1,050
עד 550 רשומות ₪1,125
עד 600 רשומות ₪1,200
עד 650 רשומות ₪1,265
עד 700 רשומות ₪1,330
עד 750 רשומות ₪1,385
עד 800 רשומות ₪1,440
חינם
0
הזמנה דיגיטלית
שליחה ידנית בווטצסאפ ללא הגבלה
עד 25 אישורי הגעה לצבירה מהאורחים לאירוע
30 הודעות SMS לחשבון במתנה
אישורי הגעה
59
הזמנה דיגיטלית
שליחה ידנית בווטצסאפ ללא הגבלה
צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה
חבילה מחיר
צבירת אישורי הגעה ללא הגבלה ₪59
הודעות SMS
החל מ-₪89
הזמנה דיגיטלית
שליחה ידנית בווטצסאפ ללא הגבלה
הודעות SMS (לפי הטבלה)
חבילה מחיר
150 הודעות SMS לשליחה ₪89
500 הודעות SMS לשליחה ₪139
2,000 הודעות SMS לשליחה ₪349